Tuesday, June 23, 2015

Re: Mind's Eye 6th mass extinction

I was beginning to think I was totally alone in the group. . It is great to read your thoughts Don.
Actually it was a report from a university study. They were talking about amount verbrate species that have gone extinct in the last 100 years the extendive use of natural resources. It goes on and is very interesting.  
You are right a lot of it is the result poor leadership in all phases political, (worldwide, all levels) corporate, religious the list goes on and on..

Putin is a wacko. The world is ruled by banksters. People that worship wealth or the golden calf. . I think the world can be saved as do others.. as do others.. all agreement is the change needs to start in leadership.
Thank you for replying.   Maybe our little group might have a positive effect.. I  am see words that originated here showing up in the main stream.

Avoid: Murder, Rape and enslavement of others.

On Jun 23, 2015 6:46 AM, "Don Johnson" <dajohn@gmail.com> wrote:
Russia in full emperial mode. We're more concerned with taking away domestic constitutional rights here in the States then we are in protecting and sticking up for our international friends. Greece threatening default while simultaneously making deals with Putin. We are intent on making deals with Satan we know he won't keep just so we can blame the inevitable failure on the "next" administration. 

We are rudderless in a hailstorm. The captain more concerned with renovating the galley. Be afraid; be very, very afraid. 

On Mon, Jun 22, 2015 at 10:07 AM, Allan H <allanh1946@gmail.com> wrote:

Sixth age
Extinction closing in
Quickly

Mankind
Greedy and selfish
Reality

People
Killing without logic
Foolishness

Spinning
Wild ways growing
Maddness

World opera
Being sung full chorus
Me me me

Avoid: Murder, Rape and enslavement of others.

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups ""Minds Eye"" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to minds-eye+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups ""Minds Eye"" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to minds-eye+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups ""Minds Eye"" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to minds-eye+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Monday, June 22, 2015

Re: Mind's Eye 6th mass extinction

Russia in full emperial mode. We're more concerned with taking away domestic constitutional rights here in the States then we are in protecting and sticking up for our international friends. Greece threatening default while simultaneously making deals with Putin. We are intent on making deals with Satan we know he won't keep just so we can blame the inevitable failure on the "next" administration. 

We are rudderless in a hailstorm. The captain more concerned with renovating the galley. Be afraid; be very, very afraid. 

On Mon, Jun 22, 2015 at 10:07 AM, Allan H <allanh1946@gmail.com> wrote:

Sixth age
Extinction closing in
Quickly

Mankind
Greedy and selfish
Reality

People
Killing without logic
Foolishness

Spinning
Wild ways growing
Maddness

World opera
Being sung full chorus
Me me me

Avoid: Murder, Rape and enslavement of others.

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups ""Minds Eye"" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to minds-eye+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups ""Minds Eye"" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to minds-eye+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Mind's Eye 6th mass extinction

Sixth age
Extinction closing in
Quickly

Mankind
Greedy and selfish
Reality

People
Killing without logic
Foolishness

Spinning
Wild ways growing
Maddness

World opera
Being sung full chorus
Me me me

Avoid: Murder, Rape and enslavement of others.

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups ""Minds Eye"" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to minds-eye+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Friday, June 12, 2015

RE: Namaskar

Namaste Manoj Ji,

As you reiterated about speaking the truth, I will come up with all that I know of, as soon as your OBCA convention is done. I second you that people should know who is who.

Best wishes for your successful convention.

Sincerely,

At Jun 10, 2015, 11:42:06 PM, 'Manoj Rai' via Bhutanese Artists wrote:

नमस्कार ! !

गूगल ग्रुपमा रहनुहुने मित्रहरु अनि अग्रजहरु !

म तपाईहरुसंग निवदेन गर्न चाहन्छु यस पालीको ओ. बी. सी.. अधिवेशनको निमन्त्रणा-जसलाई पुगको छैन यस पत्रलाई निमन्त्रणा मानि समेलनमा आईदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु !

सबैको धारणा एक कहिले हुनु सक्दैन अनि एक व्यक्तिले सबै कुरा गर्न सक्दैन | हुनु सक्छ . बी. सी..मा त्यस्तो भएको होला तर कछुवाको चालमा केहि गर्न खोजेको छ ! परिणाम स्वरुप आज यु. एन. एच. सी. आर. दमक बाट दुइ जना प्रतिनिधिको आगमन हुदै छ !( UNHCR Country Representative in Nepal Mr. Craig Sanders and Public Relation head Mr. Upreti. We are having interaction session with them and we are also sharing success stories with them.) अमेरिकामा आफ्नो गॊजीको पैसाबाट चाली रहेको संगठनबाट अरु कस्तो आशा गर्नु ! निवदेन छ यो संगठन तपाई हाम्रो हो कसैको निजि होइन तपाको विचार भुटानीको निस्वार्थ सेवा गर्ने छ त आउनुहोस् सहभागी बनि काम गरौं ! सबै भुटानी कुनै पनि राज्य को होस् . बी. सी..को अंग हो र तपाईहरुको अशल सल्लाहको जहिल्यै खाचो छ तर बिरोध गरेमा पनि हाम्रो माया गर्नु हुदो रहेछ भन्ने लाग्छ ! किनकि हामी एउटा समुन्द्रको प्राणी एक अर्कामा तानातान नभए के नेपाली भाषी ? . बी. सी.. र ए. बि.. को मामलामा प्रश्न चै . बी. सी..लाई भन्द पनि श्री अशोक गुरुङ, मोहन भण्डारी, सन्चमान राई र अरुको नाम लिन सकीन साथै भुटान निउस सर्विसले धरै चोटी प्रयास गरेको हो ! खोइ हालसम्म केहि रिपोर्ट छैन सत्य र असत्य बोल्न सक्नु पर्छ ! . बी. सी..गल्ति छ भने भन्नु पर्यो ! . बी.सी..को कोसिस धरै छ हरि बंगले ए. बी.. को बोडमा हुदा हुदापनि एकता को पहल हुन्छ भन्ने आशामा . बी. सी..को प्रमुखमा रहे, एकता होइन तर . बी. सी..लाई अधोगती तिर ढकाले !

समयले सबैलाई परिपक्क बनाउछ ! शिबिरको उदहारण लिनु पर्दहिजो पुनर्बासको घोर बिरोधि नेता र जनता आज पुनर्बास को फल सेवन गरि रहेको छ ! हिजो बंगले र बंगले गूट एन बी गिरि र एन बी गिरि गूट भन्दै बिरोध प्रचार गर्ने शिबिर सचिव को पुत्ला र कुर्सि जलाउने अनी पुनार्बस कार्यक्रमलाई ठीक मन्नेको बान-बास गर्ने आजको पुनर्बास समाजमा अघुवा भै रहेको छ ! हिजोको शिबिरमा कतै नगई जनता समाज आफ्नो भन्नेहरु आजकोपुनर्बास समाजमा सुन्नमा गन्ति आउन थाले तर फेरी तिनीहरुनैभन छन् अनुभावी को कुरो सुन्नु " भुत्रो " कुरो सुन्ने ! र आदरनिय गूगल ग्रुपमा रहने सरहरुमा अनुरोद दी आफ्नो कती योगदान समाजमा छ त्यस कुराको हिसाब - किताब आँफैसंग छ आँफै आत्मसात गरौं ! गूगल ग्रूपका प्रोफेसरहरु सबैलाई . बी. सी..को पहिलो सम्मलन देखी नै निम्तो दिन थालेको तर के गर्ने ...,,,,,,,, ले के लीन अरुको कुरो !

अन्तमा सबैलाई माफ मङ्दै एउटा कूरो भनी दिन्छु ! आफ्नो मूखमा सबै भन्दा कडा दात छ र सबै नै छिटो झर्छ तर त्यहीनेर जिब्रो छ कमुलो गिल्लो छ र शरीर मोर्द पनि साथैमा हुन्छ !

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Bhutanese Artists" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to bhutanese-artists+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Bhutanese Artists" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to bhutanese-artists+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Wednesday, June 10, 2015

Namaskar

नमस्कार ! !

गूगल ग्रुपमा रहनुहुने मित्रहरु अनि अग्रजहरु !  

म तपाईहरुसंग निवदेन गर्न चाहन्छु यस पालीको ओ. बी. सी. ए. अधिवेशनको निमन्त्रणा ज-जसलाई पुगको छैन यस पत्रलाई निमन्त्रणा मानि समेलनमा आईदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु !

सबैको धारणा एक कहिले हुनु सक्दैन अनि एक व्यक्तिले सबै कुरा गर्न सक्दैन हुनु सक्छ . बी. सी. ए.मा त्यस्तो भएको होला तर कछुवाको चालमा केहि गर्न खोजेको छ ! परिणाम स्वरुप आज यु. एन. एच. सी. आर. दमक बाट दुइ जना प्रतिनिधिको आगमन हुदै छ !( UNHCR Country Representative in Nepal Mr. Craig Sanders and Public Relation head Mr. UpretiWe are having interaction session with them and we are also sharing success stories with them.अमेरिकामा आफ्नो गॊजीको पैसाबाट चाली रहेको संगठनबाट अरु कस्तो आशा गर्नु ! निवदेन छ यो संगठन तपाई हाम्रो हो कसैको निजि होइन तपाको विचार भुटानीको निस्वार्थ सेवा गर्ने छ त आउनुहोस् सहभागी बनि काम गरौं ! सबै भुटानी कुनै पनि राज्य को होस् . बी. सी. ए.को अंग हो र तपाईहरुको अशल सल्लाहको जहिल्यै खाचो छ तर बिरोध गरेमा पनि हाम्रो माया गर्नु हुदो रहेछ भन्ने लाग्छ ! किनकि हामी एउटा समुन्द्रको प्राणी एक अर्कामा तानातान नभए के नेपाली भाषी . बी. सी. ए. र ए. बि. ए. को मामलामा प्रश्न चै . बी. सी..लाई भन्द पनि श्री अशोक गुरुङ, मोहन भण्डारी, सन्चमान राई र अरुको नाम लिन सकीन साथै भुटान निउस सर्विसले धरै चोटी प्रयास गरेको हो ! खोइ हालसम्म केहि रिपोर्ट छैन सत्य र असत्य बोल्न सक्नु पर्छ ! . बी. सी. ए.गल्ति छ भने भन्नु पर्यो ! . बी.सी. ए.को कोसिस धरै छ हरि बंगले ए. बी. ए. को बोडमा हुदा हुदापनि एकता को पहल हुन्छ भन्ने आशामा . बी. सी. ए.को प्रमुखमा रहेएकता होइन तर . बी. सी. ए.लाई अधोगती तिर ढकाले ! 

 

समयले सबैलाई परिपक्क बनाउछ ! शिबिरको उदहारण लिनु पर्दहिजो पुनर्बासको घोर बिरोधि नेता र जनता आज पुनर्बास को फल सेवन गरि रहेको छ ! हिजो बंगले र बंगले गूट एन बी गिरि र एन बी गिरि गूट भन्दै बिरोध प्रचार गर्ने शिबिर सचिव को पुत्ला र कुर्सि जलाउने अनी पुनार्बस कार्यक्रमलाई ठीक मन्नेको बान-बास गर्ने आजको पुनर्बास समाजमा अघुवा भै रहेको छ ! हिजोको शिबिरमा कतै नगई जनता समाज आफ्नो भन्नेहरु आजकोपुनर्बास समाजमा सुन्नमा गन्ति आउन थाले तर फेरी तिनीहरुनैभन छन् अनुभावी को कुरो सुन्नु " भुत्रो " कुरो सुन्ने ! र आदरनिय गूगल ग्रुपमा रहने सरहरुमा अनुरोद छ दी आफ्नो कती योगदान समाजमा छ त्यस कुराको हिसाब - किताब आँफैसंग छ आँफै आत्मसात गरौं ! गूगल ग्रूपका प्रोफेसरहरु सबैलाई . बी. सी..को पहिलो सम्मलन देखी नै निम्तो दिन थालेको तर के गर्ने ...,,,,,,,, ले के लीन अरुको कुरो !

 

अन्तमा सबैलाई माफ मङ्दै एउटा कूरो भनी दिन्छु ! आफ्नो मूखमा सबै भन्दा कडा दात छ र सबै नै छिटो झर्छ तर त्यहीनेर जिब्रो छ कमुलो गिल्लो छ र शरीर मोर्द पनि साथैमा हुन्छ !

 

Thursday, June 4, 2015

Invitation for OBCA 5th National Convention 2015.

Dear All,
 
It is our immense pleasure to share with you that the Organization of Bhutanese Communities in America (OBCA) is going to hold its 5th National Convention in Fort Worth, Texas from June 12 through June 14, this year. The OBCA has been organizing this community event since June, 2010. The Bhutanese community members from around the United States will be taking part in this annual community program.
 
On this auspicious occasion, I on behalf of the organization and the convention organizing committee, would like to invite you to this event. We also would like to request your good end to share our invitation in your dwelling Bhutanese community. We strongly feel that your presence at this event will instill vigor, hope and courage in the volunteer organizers, we are confident that your mere presence at this event will help the OBCA become strong and will encourage its entire team to continue working for the community. The detail of the convention program is contained in the attached Press Release and the Program Itinerary. 
 
We wish you a warm and fruitful stay during the convention in Fort Worth, Texas. Kindly, let us have your response so that we can make necessary arrangements. 
 
Convention venue: 2400 E Seminary Drive, Fort Worth, TX 76119
 
 
Yours sincerely,
 
Mr. Hari Upreti
Vice-Chairman
Coordinator
Mr. DB Rai
Board of Director
Assistance Coordinator
5th OBCA National Convention Organizing Committee
Phone # ( 832 ) 665-3984
 
 
Note: For information about the event location, transportation (airport pickup and drop off) and for any other information related to the program, please contact State host: Bhutanese Legacy Youth Club: Mr. Monish Rai (682-706-5958), Mr. Yadhu Khatri (817-441-3443), Mr. Lila D. Adhikari (817-210-7162) or Mr. Nim Tamang (682-559-6271).